Deze nieuwsbrief online bekijken
 Opening Project MudTrap 3 december 2013
Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water, afgekort VPdelta, is een programma dat zich richt op het bevorderen van samenwerking tussen (startende) bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden die actief zijn op het gebied van waterbouw en waterbeheer.

Opening Project MudTrap

Woensdag 11 december om 15:00 uur


U bent van harte uitgenodigd om de officiële ingebruikname bij te wonen van een ‘nijlpaard’ gelegen in  de Biesmolensloot in Delft. Wij ontvangen u graag op woensdag 11 december om 15.00 uur ter hoogte van de Bieslandsekade 2 in Delft. Wethouder Pieter Guldemond en dijkgraaf Michiel van Haersma Buma vertellen dan over dit unieke project in Delft.
 
Het nijlpaard is gemaakt door de Delftse kunstenaar Ruud Buyze en is verbonden met een onderliggende Mudtrap. Deze Mudtrap is een innovatief product voor duurzaam water(bodem)beheer. Het is een door MH WaterZaken speciaal ontwikkelde grote bak onder water die het slib opvangt vanuit de Schie, zodat het slib niet de achterliggende sloot binnenstroomt. Er hoeft daardoor veel minder te worden gebaggerd. Dat leidt tot een kwaliteitsverbetering van het water,  behoud van de af- en aanvoerfunctie, minder schade aan waterflora en –fauna en een kostenbesparing. Het nijlpaard is zichtbaar in het water, het reservoir is onderwater. Als het reservoir voller wordt, zakt het nijlpaard langzaam naar beneden en als de bek onzichtbaar wordt, dan moet de bak geleegd worden. Het is dus een dynamisch kunstwerk en bovendien is dit project een mooi samengaan van koude techniek en kunst.
 
Het project is een pilot in Delft in het kader van het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water. Betrokken partijen hierbij zijn gemeente Delft, MH WaterZaken, Hoogheemraadschap van Delfland, Arcadis, Mulder Consultancy, Van den Heuvel Werkendam en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.
 
Aanmelden kan door een email te sturen aan treffers@kennisalliantie.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Treffers van het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water op 015-2840487.

Vragen?
Heeft u vragen over VPdelta, dan kunt u contact opnemen met het VPdelta team:
Programmaleider: Marjan Kreijns: M.S.Kreijns@tudelft.nl
Projectontwikkelaars: Ruben Geradts: Geradts@kennisalliantie.nl en Edward Gilding: Gilding@kennisalliantie.nl    

Heeft u specifieke starter vragen over ondernemerschap, van eerste KvK inschrijving tot ontwikkeling en implementatie van een business plan, neem dan contact op met VPDelta starterscoördinator Lianne Sleebos: L.D.Sleebos@tudelft.nl

  Lees verder

Over VPdelta
Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VPdelta) verbindt bestaande initiatieven om het ondernemersklimaat te versterken, etaleert resultaten van individuele initiatieven (nieuwe marktpotentie), zorgt voor afstemming en realiseert projecten in de ‘thuismarkt’.

Het VPdelta besteedt specifiek aandacht aan het stimuleren van starters en doorgroeiers in de sector en de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s die moeten bijdragen aan het verminderen van het tekort aan studenten civiele techniek op HBO- en universitair niveau.

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. 


 Partners


 


 
Dit is een uitgave van Valorisatieprogramma | Afmelden | Aanmelden